۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

پُر كردن خودكار جداول خلاصه نتايج تحليل A&R به ياري متلب

پس از انجام تحليل A&R به ياري نرم‏ افزار OFFPIPE، از خروجيهاي آن بايد جدولهاي خلاصه‏ شده‏ اي تهيه گردد. اين جدولهاي خلاصه در Excel تهيه مي‏گردد. اعداد داخل هرکدام از سلولهاي اين جدولها از داخل فايلهاي خروجي OFFPIPE استخراج مي‏شود.
با توجه به اينکه حجم داده‏ هاي خروجي بسيار زياد است، تهيه کردن اين جدولها بسيار زمانبر است. به طور معمول، پس از هر بار تحليل A&R، حدود 50 نفرساعت کار لازم است تا اين جدولها تهيه گردد. براي اين کار فايلهاي خروجي OFFPIPE بين سه نفر تقسيم مي‏شود، و اين سه نفر با پردازش چشمي اين خروجيها، جدولها را پس از دو روز کار مداوم تهيه مي‏کنند. براي احتراز از درگير کردن نسبتاً زمانبر چند نفر در اين کار و کار چشمي و دستي اين نفرات در چنين کاري، کاهش زمان تهيه اين جدولها، و كاهش احتمال خطاي كاربر، برنامه‏ اي تهيه شده است که اين کار را به طور خودکار انجام مي‏دهد. با اين برنامه، تنها يک نفر درگير کار مي‏شود و در کمتر از 15 دقيقه همه جدولها تهيه مي‏شوند.


كلمه‌هاي كليدي: OFFPIPE، تحليل A&R، متلب
Keywords: OFFPIPE, Abandon and Recovery Analysis (A&R Analysis), MATLAB

اين يك نرم‏ افزار حرفه‏ اي براي شركتهايي است كه در كار نصب خطوط لوله در زير دريا فعاليت دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر