۱۳۸۵ خرداد ۱۵, دوشنبه

توضیح در مورد کتاب شگردهاي عددي

چكيده دستورهاي سودمند متلب
دستگاههاي معادلات جبري
مقادير ويژه و بردارهاي ويژه
مشتق و انتگرال
دستگاههاي معادلات ديفرانسيل
مسائل مقدارمرزي
برازش تابع به داده ‏ها
بهینه ‏سازی


بخش اول کتاب چکيده ‏ای از دستورهای سودمند نرم ‏افزار متلب در 40 صفحه است. در بخشهای ديگر، روشهای عددی حل مسائل زیر بیان شده است
دستگاههای معادلات جبری، خطی و غیرخطی و کاربرد اس.‏وی.‏دی
مقادير ويژه و بردارهای ويژه
مشتق و انتگرال، به ‏ویژه انتگرال در بازه ‏های بیکران

دستگاههای معادلات ديفرانسيل، با بیان بسیار ساده و کاربردی
مسائل مقدارمرزی، به ‏ویژه روش پرتابی
برازش تابع به داده ‏ها، به ‏ویژه برازش غیرخطی
بهینه ‏سازی، به‏ ویژه الگوریتم ژنتیک

مثالهای کتاب مسائل مهندسي است؛ اکثراً مسائلی است که دانشجویان مهندسی مکانیک با آنها برخورد می‏کنند. همه مثالها با استفاده از نرم ‏افزار متلب حل شده است و برنامه ‏های آنها رايگان است و ازهمین لینک می‏توان دانلود کرد

Genetic Algorithm

بهگزيني مقيد با الگوريتم ژنتيك