۱۳۹۰ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

یادداشت 7 اردیبهشت 1390 - نقاشی در اتوکد

اوایل آبان 1380، تازه کامپیوتر خریده بودم و یه چند تا نرم‏افزار روش نصب کرده بودم؛ از جمله اتوکد. یه روز بروبچه‏های فامیل اومده بودن خونه ما. کامپیوتر رو دیدن و پیشنهاد کردن که من یه چیزی بکشم. من هم اتوکد رو باز کردم و یه پسر مضحک کشیدم. (به جای استفاده از دنده چپ اولی،J) یه کپی ازش برداشتم و یه دختر هم ازش کشیدم. در این راه از یاری بروبچه‏ها کمال استفاده رو بردم. بعدش هم به محیط Paint منتقلش کردم و با راهنمایی اونها رنگ‏آمیزیش کردم. شد یک wallpaper. یادش به خیر!

خرمشهر، خوابگاه عشایر